Logopediepraktijk Theewis

Taal

 • Taalontwikkelingsachterstand- of stoornis, o.a. problemen op het gebied van:

  • taalbegrip
  • woordenschat
  • zinsbouw
  • woordvorm
  • verhaalstructuur
  • spontane taal
 • Broddelen
 • Meertaligheid
 • Afasie
 • Lees- en schrijfproblemen, zoals dyslexie
 • Ondersteuning van regulier lees- en spellingsonderwijs o.a. met de methodes:
  • Klanken in Kleuren
  • Taal in Blokjes
  • Een steuntje in de rug met klanken en letters (voor kleuters met onvoldoende fonologisch bewustzijn en/of letterkennis)